The Harsh Truth: Organic vs. Conventional Cotton

Den bistra sanningen: Ekologisk vs vanlig bomull

Posted by Swedish Linens on

Vi tror alla att ekologisk bomull är bättre för miljön, men hur mycket vet vi egentligen, och kanske viktigare, bryr vi oss? Här kommer några saker att fundera över när du ska besluta dig för om du ska köpa vanlig bomull eller ekologisk.

Den smutsigaste grödan i världen

Bomull har länge ”ägt” titeln som den smutsigaste grödan på jorden. Den traditionella bomullsindustrin förbrukar 16 procent av världens insektsmedel och kräver 2 miljarder i bekämpningsmedel varje år. Bekämpningsmedel och insektsmedel som används vid bomullsproduktion förorenar den mark vi odlar på, den luft vi andas och vattnet vi dricker. Och djuren som dödas på grund av dessa föroreningar är miljontals varje år.

Den globala konsumtionen av icke-ekologisk bomull utsöndrar stora mängder växthusgas till vår atmosfär, ungefär 220 miljoner ton varje år. Ett ton av traditionella bomullsfibrer utsöndrar 1,8 ton med koldioxid. Alltså, att producera icke-ekologisk bomull orsakar en enorm skada för vår miljö och är ett stort hot gentemot oss och vår planet.

 

2 700 liter vatten

Så här mycket vatten behövs för att producera en bomulls t-shirt. Fick du lite ont i magen just nu? Det borde du.

Även om 70% av vår planet är täckt av vatten är endast 3% sötvatten och bara 1/3 av den delen är tillgänglig för oss att använda. 1 miljard människor har inte tillgång till sötvatten och 2,4 miljarder människor lider av otillräcklig sanitet. Miljoner människor, mestadels småbarn, dör varje år på grund av vattenburna sjukdomar som orsakas av otillräcklig sanitet och brist på vatten. Trots detta använder vi fortfarande 10 000 liter vatten för att producera bara ett kilo traditionell bomull.


Cancer någon?


Globala organisationer uppskattar att tusentals människor utsatta för de kemikalier som används i icke-ekologisk bomullsproduktion dör av cancer, förgiftning och missfall varje år. Många lider också av fosterskador och andra sjukdomar som astma. Exponeringen för dessa giftiga kemikalier sker främst i utvecklingsländer, såsom Indien och Uzbekistan.

Orättvisor

Omkring 100 miljoner hushåll arbetar med att odla och producera bomull och totalt 300 miljoner människor arbetar inom bomullsindustrin som helhet. Majoriteten av bomullsbönder och arbetare bor i utvecklingsländer. De arbetar extremt långa timmar, utsätts för giftiga ämnen dagligen och tjänar väldigt lite pengar på detta. Faktum är att många av dem har ohållbara skulder eftersom de inte kan leva upp till arbetsgivarens krav. Andra faktorer som klimatförändringar, fallande priser på bomull och hård konkurrens från bönder i rika länder gör det inte lättare. Sorgligt nog har självmordssiffran bland bomullsodlare varit hög under de senaste 20 åren. År 2013 begick 11 772 bönder självmord i Indien vilket betyder 44 bönder om dagen! En tumregel är - om en bomullsprodukt är skandalöst billig så vet du att någon annan har betalat priset.

 

Vad kan vi göra åt det?


Ekologisk bomull odlas utan skadliga kemikalier vilket lämnar mark, luft och vatten fri från föroreningar som orsakar skada. Ekologisk bomull producerar cirka 46 procent mindre koldioxid jämfört med traditionell bomull.

Det används betydligt mindre vatten vid odling av ekologisk bomull eftersom ekologiska bomullsodlare oftare använder regnvatten framför olika bevattningssystem. Utöver detta använder ekologiska bomullsodlare insekter för att kontrollera oönskade skadedjur i stället för att förlita sig på att skadliga kemikalier tar hand om dem, vilket också uppmuntrar till biologisk mångfald. Det här är win-win för mänskligheten och jorden.

Det är också känt att olika hudallergier direkt hänför sig till de kemikalier som används i odling av icke-ekologiskt bomull. Många personer med hudproblem berättar om en dramatisk förbättring på sin hud när de bytt till ett ekologiskt alternativ.

Genom att välja att köpa ekologisk bomull ökar du hälsan hos människor, djur och naturresurser runt om i världen.

Att stödja ekologiskt jordbruk är också viktigt om vi vill skapa förbättrade arbetsförhållanden för bomullsodlare eftersom jordbrukets ekologiska bomull är mer reglerad och därmed blir även handeln av ekologisk bomull mer rättvis.

Vill du verkligen ha den "smutsigaste grödan" bredvid din och dina barns hud? Trodde inte det. Spädbarn och småbarn är de mest sårbara när det kommer till hälsoproblem i samband med bekämpningsmedel. När du väljer att använda ekologisk bomull befriar du dina barn från dessa skadliga ämnen samtidigt som du säkerställer en hälsosam sömn.  

Så där har du det. Ekologisk bomull är inte bara bättre än vanlig bomull. Ekologisk bomull är framtiden om vi menar allvar med att göra stora förändringar i vår familjs, vårt samhälle och vår planets hälsa. Ekologisk bomull? Ja tack!


Källor

https://www.soilassociation.org/media/6491/cool-cotton-organic-cotton-and-climate-change-2015.pdf

http://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/Textile-Exchange_Quick-Guide-To-Organic-Cotton_2017.pdf

https://www.global-standard.org/

https://www.icac.org/getattachment/Home-International-Cotton-Advisory-Committee-ICAC/measuring-sustainability-cotton-farming-full-english.pdf

← Äldre Nyare →

Blogg

RSS
Sleep Better, Feel Better: How Good Sleep Can Help With Anti-Inflammation

Sleep Better, Feel Better: How Good Sleep Can Help With Anti-Inflammation

Swedish Linens By Swedish Linens

We all know how important a good night’s sleep is for our physical and mental health. But did you know that getting enough restful slumber...

Läs mer
A day with Irina @by.arkt | Stylist, photographer, and the person behind A Well-Designed Egg Blog.

A day with Irina @by.arkt | Stylist, photographer, and the person behind A Well-Designed Egg Blog.

Swedish Linens By Swedish Linens

Today we had the pleasure to interview Irina, aka @by.arkt- a women of many talents whose work we've been following for many years. A stylist, photographer, blogger...

Läs mer
How to keep (it) cool during menopause?

Håll dig sval under klimakteriet : praktiska tips för att minska klimakteriebesvär

Swedish Linens By Swedish Linens

Klimakteriet är en milstolpe som de flesta kvinnor inte kan undvika. Det är en naturlig utveckling i livet som markerar slutet på en kvinnas reproduktiva...

Läs mer
Sustainable Care Tips for Your Linens

Sustainable Care Tips for Your Linens

Swedish Linens By Swedish Linens

If you want to live a long and fulfilling life, you have to do what’s best for yourself and the environment. This starts with simple...

Läs mer